Scurta Prezentare UniRomSider


UNIROMSIDER, Uniunea Producatorilor de Otel din România, este organizatie patronala si profesionala non-profit, fara caracter politic, autonoma, neguvernamentala, constituita prin libera asociere a membrilor sai. UNIROMSIDER reprezinta uniunea celor care produc, prelucreaza materiale metalurgice sau desfasoara activitati în cadrul metalurgiei.

Uniunea este persoana juridica româna de drept privat.

Scopul

Uniunii este pastrarea si favorizarea importantei generale economice a industriei metalurgice, prin promovarea, sprijinirea si reprezentarea membrilor ei pentru realizarea obiectivelor comune, pentru consolidarea lor în piata si realizarea în mod unitar a scopului fiecarui membru în parte, în contextul economic, politic si social în care îsi desfasoara activitatea. Uniunea reprezinta interesele patronilor si asociatiilor patronale din industria metalurgica militând pentru dezvoltarea fiecarui patron în parte, fara însa a se substitui membrilor ei.

Obiectivele:

 1. Reprezinta, promoveaza si apara interesele membrilor sai în toate domeniile de activitate, inclusiv în cadrul raporturilor de munca, în relatiile cu autoritatile publice, cu organismele si organizatiile guvernamentale si neguvernamentale, nationale sau internationale, cu sindicatele, în fata opiniei publice;
 2. Acorda informatii si asistenta autoritatilor publice centrale si locale în vederea cunoasterii corecte a problemelor legate de industria metalurgica si în vederea realizarii unei politici economice si sociale eficiente în acest domeniu;
 3. Promoveaza si sustine initiative legislative în concordanta cu scopul si obiectivele Uniunii;
 4. Initiaza, promoveaza si /sau elaboreaza programe de dezvoltare în domeniul specific de activitate si participa la activitati de cooperare economica;
 5. Desemneaza în conditiile legii reprezentanti în echipa pentru negocierea si încheierea contractelor colective de munca la nivel de ramura (sau, dupa caz, grupuri de unitati);
 6. Participa la tratative si la orice acorduri ce pot interveni în relatiile cu autoritatile publice si cu sindicatele, inclusiv la nivelul structurilor tripartite si /sau de dialog social;
 7. Promoveaza si desfasoara activitati de stimulare a membrilor sai în relatii cu noi parteneri de afaceri din tara si din strainatate sustinând actiunile de cooperare cu astfel de parteneri pentru membrii sai;
 8. Promoveaza colaborarea cu alte organisme profesionale, patronale, etc. care activeaza în domeniul metalurgiei sau care pot sprijini realizarea obiectivelor Uniunii si coordoneaza actiunile membrilor Uniunii în aceasta directie;
 9. Coordoneaza si asigura schimbul de informatii între membrii Uniunii precum si cu organisme nationale si internationale;
 10. Realizeaza materiale documentare de uz public pentru sustinerea obiectivelor Uniunii;
 11. sprijina negocierile membrilor Uniunii cu autoritatile publice, alte organisme si organizatii interne si internationale, precum si cu alti agenti economici;
 12. Promoveaza activitati specifice de cercetare în domeniu si sprijina astfel de activitati de cercetare de la nivelul membrilor sai;
 13. Sprijina formarea profesionala la nivelul membrilor sai;

Organizare:

Conducerea Uniunii este asigurata de:
 • Adunarea Generala - organul suprem de conducere compus din toti membrii Uniunii cu drept de vot
 • Consiliul Director este compus din 5-7 membrii. Presedintele Uniunii este si Presedintele consiliului Director
 • Presedintele Uniunii
 • Secretariatul tehnic condus de un director executiv

Reprezentativitate:

 • Este membra cu drepturi depline la EUROFER si reprezinta siderurgia din România în relatia cu EUROFER (trimite si primeste informatii):
  • de productie
  • de politici ale CE
  • actiuni de dumping
 • Este membra si reprezinta siderurgia din România la IISI (Institutul International al Fontei si Otelului) – transmite si primeste informatii privind productiile realizate de statele membre, politicile privind mediul, actiuni privind siguranta la locul de munca
 • Reprezinta membrii sai în relatia cu Federatia Patronala Metalurgia
 • Detinerea presedentiei Comitetului Sectorial de Formare Profesionala a Adultilor pe ramura metalurgie, ce este coordonat de Consiliul National de Formare Profesioala a Adultilor – se ocupa de cadrul normelor privind pregatirea profesionala
 • Participa si reprezinta siderurgia la Comitetul Interministerial coordonat de Directia Generala de Politici Industriale si Competitivitate - MEF
 • Participa si reprezinta ramura metalurgiei la Comisia pentru derularea mecanismelor de acordare a sprijinului financiar pentru cresterea competitivitatii
 • Participa si reprezinta ramura metalurgiei în Consiliul de Export ce este coordonat de Ministrul – IMM, Comertului, Turismului si Profesiilor Liberale
 • Participa în calitate de membru la lucrarile ADER (Alianta pentru Dezvoltarea Economica a României)
 • Participa la lucrarile Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti

Actiuni întreprinse:

 • Participa la întocmirea de strategii:
  • Strategia de Export pentru ramura metalurgie
  • Politica Industriala a României
 • Asigura asistenta membrilor pentru:
  • Întocmirea documentatiei privind Autorizatia Integrata de Mediu
  • Preînregistrarea si inregistrarea substantelor chimice la ECHA conform regulamentului REACH
 • Sprijina membrii prin lucrari si simpozioane pentru implementarea în România a politicilor Comisiei Europene
  • Implementarea Regulamentului REACH (înregistrarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice)
  • Implementarea directivelor europene privind politicile de mediu
  • Implementarea Directivei privind emisiile de CO2 si schema de comercializare a gazelor (EU-ETS)
 • Actioneaza pentru evitarea relocarii uzinelor siderurgice din România în alte zone din cauza emisiei de carbon si a gazelor de proces